Edward Guziakiewicz

Zobacz!

Pisarz • dziennikarz • wydawca

Pisze dla dzieci i młodzieży oraz uprawia fantastykę naukową

O autorze

E

DWARD GUZIAKIEWICZ urodził się w Mielcu w 1952 roku. Uczeń Technikum Mechanicznego w Mielcu (jako jedyny na trzy klasy uzyskał maksimum punktów na maturze), a następnie student i absolwent Wydziału Teologii KUL. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą, zdobył tytuł kanonicznego licencjata teologii pastoralnej z oceną valde bene (tzw. licencjat rzymski), a wreszcie ukończył studia doktoranckie (ze średnią ocen w indeksie za całe studia ok. 4, 8). Pod koniec studiów poszerzył swe zainteresowania naukowe o historię, filozofię i kulturoznawstwo. Został wysłany przez macierzystą uczelnię na stypendium naukowe do Belgii (Katholieke Universiteit Leuven). Potem wciągnęły go publicystyka i dziennikarstwo z racji związków z tygodnikiem «Gość Niedzielny», na łamach którego zamieszczał pierwsze teksty. Jego młodzieńczą biografię wzbogaca zaangażowanie w działalność Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot neokatechumenatu. Od lat 80. zajmuje się twórczością literacką, mieszczącą się w trzech nurtach: dziecięcym, młodzieżowym i fantastyczno-naukowym.

Jego dorobek twórczy obejmuje szereg powieści, mikropowieści i opowiadań, dramat, ponadto poradniki dla młodzieży (know-how), nie licząc publikacji prasowych oraz drobnych utworów poetyckich. Należy do twórców, kładących nacisk na obecność w Internecie. Za pośrednictwem księgarni internetowych oferuje ponad dwadzieścia tytułów (głównie to ebooki, w sumie przeszło 60 wydań). Członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz w rodzinnym mieście Mieleckiego Towarzystwa Literackiego i Mieleckiej Grupy Niezrzeszonych Prozaików.

więcej

Dla młodzieży

WAKACJE W IZRAELU • RANDKA I INNE • SAVOIR-VIVRE • SZUKANIE BOGA • Z OAZĄ NA TY • ROMEO Z ZAŚWIATÓW

D

EBIUTOWAŁ opowiadaniami dla młodzieży w drugiej połowie lat 80., zamieszczając je na łamach miesięcznika «Wzrastanie» (był w zespole redakcyjnym tego pisma). Ukazywały się one również w innych miesięcznikach katolickich («Być Sobą», «Królowa Apostołów», «Posłaniec Serca Jezusowego», polonijna «Nasza Rodzina»), składając się na tomik «Randka i inne opowiadania», wydany drukiem w 2006 roku. Na ten sam okres, tj. na drugą połowę lat 80., przypadają robocze wersje poradnika «Z oazą na ty», wydrukowanego w 2008 roku i dramatu «Szukanie Boga», finalnie opracowanego w slangu i wydanego w 2009 roku.

Prezentowaną w Internecie od 2002 roku powieść dla młodzieży «Wakacje w Izraelu» autor napisał w latach 90. Na tę samą dekadę, tj. na lata 90., przypada «Savoir-vivre nastolatka», aktualizowany i zamieszczany w odcinkach na blogu autora od 2002 roku. W 2019 roku napisał utwór sceniczny «Romeo z zaświatów, czyli lekcje z duchem».

więcej

Nurt dziecięcy

PRZYGODA Z RUDASKIEM • RADOSNY ŚWIAT MIRECZKI • OKRUSZKI • FRUWAJĄCE ZWIERCIADŁO • MĘDRCY

M

IELECKI autor debiutował twórczością dla najmłodszych czytelników na łamach miesięczników katolickich, a jego pierwsze opowiadania dla dzieci ujrzały światło dzienne na początku lat 90. W 1991 roku «Mały Gość Niedzielny» zamieścił «Fruwające zwierciadło», a w 1992 roku «Przewodnik Katolicki» — opowiadanie «Mędrcy». W 1993 roku w «Posłańcu Serca Jezusowego» ukazało się opowiadanie «Malarz czarodziej». W 1994 roku w pallotyńskim «Małym Apostole» znalazło się kilka tekstów z cyklu «Świat Mireczki», które stanowiły zaczątek wydanego dużo później, bo w 2009 roku, tomiku «Radosny świat Mireczki». Jedno z opowiadań z tego cyklu («W drodze do nieba») zamieścił w 1997 roku «Mały Rycerzyk Niepokalanej».

W latach 90. autor napisał ponadto nowelę (mikropowieść) dla starszych dzieci «Przygoda z Rudaskiem», wydaną drukiem w 2008 roku.

Kilka tekstów z adresowanego do dzieci «Słowniczka małego chrześcijanina» trafiło na łamy pallotyńskiego «Małego Apostoła» w 1997 i 1998 roku. «Słowniczek» promował następnie w latach 2001-2003 «Przewodnik Katolicki» (zamieszczono tam ponad 20 haseł).

W 2000 roku ukazały się drukiem «Okruszki. Wiersze dla dzieci» (Tuchów). Wybrane wiersze z tego zbioru znalazły się — m.in. — w Antologii poezji religijnej dla dzieci «Promyki dobroci i radości» (Nowy Sącz 2005). Rymowanki z tego tomiku były prezentowane na łamach różnych periodyków.

więcej

Fantastyka

OBCY Z ALFY CENTAURI • WINDA CZASU • ZDRADA STRAŻNIKA PLANETY • HURYSY Z KATALOGU • BUNT ANDROIDÓW • A JEŚLI JUTRA NIE BĘDZIE • ENBARGONKI

PRZYLOTY NA ZIEMIĘ:   AFRODYTA • BANITA • EKSCYTOZA • GENESIS • PRZERWANY LOT • MISJA: EUROPA • SYRENY Z CAT ISLAND • SUPERNOWA • KASANDRA

INNE: HEGEMONE. MYŚLĄCA PLANETA

Z

ADEBIUTOWAŁ mikropowieścią «Ekscytoza. Z tamtej strony Trójkąta Bermudzkiego». Utwór ten ukazywał się w odcinkach na łamach Tygodnika Mieleckiego «Korso» w latach 1995-1996, a doczekał się wydania drukowanego w 2000 roku. W 2001 roku na internetowych łamach «Nowej Gildii» pojawiła się druga mikropowieść, zatytułowana «Banita», zaś w 2002 roku na elektronicznych łamach «Magazynu Esensja» — trzecia, zatytułowana «Afrodyta». Trzy następne utwory z tego cyklu otrzymały własne serwisy w Internecie w latach 2004-2006. Ich tytuły to: «Przerwany lot» (2004 r.) «Genesis», (2005 r.) i «Misja: Europa» (2006 r.). Wyliczone mikropowieści znalazły się w tomie «Przyloty na Ziemię», wydanym drukiem w Chicago (USA) w 2006 roku.

Powieści «Obcy z Alfy Centauri» i «Winda czasu» zostały napisane w latach 90. Pochodząca z tego samego okresu powieść «Zdrada strażnika planety» ukazała się drukiem na przełomie 2008 i 2009 r. Została uhonorowana «Złotym Piórem», nagrodą Związku Literatów Polskich, Oddziału w Rzeszowie.

W 2007 r. autor rozpoczął pracę nad nową powieścią «Hurysy z katalogu», ukończoną w pierwszym kwartale 2010 r., a w 2009 r. — nad nową mikropowieścią «Syreny z Cat Island», również ukończoną na początku 2010 r. We wrześniu 2010 r. do zbioru «Przyloty na Ziemię» dodał mikropowieść «Supernowa», a w lutym 2011 r. mikropowieść «Kasandra».

W październiku 2010 r. ukazała się drukiem powieść «Winda czasu», w marcu 2011 r. powieść «Hurysy z katalogu», a w kwietniu 2011 r. powieść «Obcy z Alfy Centauri». Dwie ostatnie wydane nakładem Wydawnictwa «Dreams». W pierwszych miesiącach 2012 r. obie wspomniane powieści zostały nominowane do Nagrody SFINKS, przyznawanej dorocznie w kilku kategoriach w dziedzinie fantastyki.

Powieść SF «Bunt androidów» autor ukończył jesienią 2013 r. Pod koniec 2013 r. profil autora znalazł się w wirtualnej Encyklopedii Fantastyki. Nad powieścią SF «A jeśli jutra nie będzie» pracował od maja 2014 r. do września 2015 r. Wydał ją drukiem w listopadzie 2015 r., zaś w wersji elektronicznej w styczniu 2016 r. Pod koniec 2015 r. trafiły na rynek księgarski «Hurysy z katalogu» w wersji audio (Wydawnictwo Storybox.pl, lektor Roch Siemianowski, polski aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy).

Kolejna powieść SF, którą napisał, nosi tytuł «Enbargonki». Ukończył ją w 2017 r. W pierwszej połowie 2018 r. wyszła spod jego pióra mikropowieść «Hegemone. Myśląca planeta».

więcej